Aby stymulować zmysł wzroku „Żuczki ” wykonały sensoryczne butelki.