Od 6 do 8 marca obchodziliśmy w naszym przedszkolu Europejski Dzień Logopedy.

Przedszkolaki bardzo chętnie uczestniczyły w przygotowanych zajęciach, a proponowane ćwiczenia warg, języka i żuchwy oraz podniebienia usprawniły narządy mowy. Wiele ciekawych i kolorowych pomocy dydaktycznych, jakie zostały przygotowane na zajęcia podniosły dodatkowo poziom atrakcyjności zajęć. Dzieci, dowiedziały się jaka jest rola logopedy w przedszkolu, i uczestniczyły w zajęciach logopedycznych.